Šárka Krejcarová   koordinátor BOZP

AKTUÁLNĚ

NOVĚ nabízíme: Dle požadavků zákona č. 309/2006 Sb. , zajišťujeme a provádíme úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců s ohledem na:


  • nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu
  • činnosti zaměstnavatele
  • základní znalosti a dovednosti zaměstnanců

počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci Zajišťujeme služby v oblasti plnění úkolů bezpečnosti práce:


  • ve stavebnictví s důrazem na bezpečný způsob práce na staveništích
  • při práci ve výškách
  • při údržbě a opravách pozemních komunikací

preventivní kontrolu systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích, včetně bezpečnosti práce při ruční manipulaci s materiálem a břemeny, s následným stanovením opatření k nápravě


více...

REFERENCE

-2014-

-2013-

-2012-

-2011-

-2010-

více...

KONTAKTvíce...

SLUŽBY

Výkon činnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č.309/2006 Sb. při přípravě i realizaci

  • Koordinátor BOZP při přípravě stavby
  • Koordinátor BOZP při realizaci stavby

více...